Posts Tagged ‘Marijn’

Kerstfeest Marijn

Wednesday, December 15th, 2010

Vanavond was het voor Marijn een spannende avond. In zijn klas werd namelijk het kerstfeest gevierd. Om 19.00 uur waren alle ouders welkom om samen met de kinderen dit feest te vieren. Omdat we er niet allebei konden zijn, is Opa Leeflang meegegaan. Marijn had een belangrijke rol op deze avond. Hij speelde namelijk de ezel van Jozef en Maria. Ik weet niet hoe het komt, maar Joost is ook al een keer de ezel geweest dat het kerstfeest. Zou dat in de familie zitten?

Het was een mooie avond, waarop we samen met de kinderen gevierd en herdacht hebben dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen om het goed te maken tussen God en de mensen. We hebben hier samen van gezongen en hier naar geluisterd.

Morgen gaat Rik het kerstfeest op school vieren, maar bij hem gebeurd dat zonder ouders.